ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มขอใช้รถตู้คณะแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มขอ User Account มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์มขอทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์


สำหรับนิสิต

ใบลานิสิต

แบบคำขอรับทุนการศึกษา (ภายนอก) คณะแพทยศาสตร์

แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

แบบคำร้องขอดูผลคะแนนสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แบบคำร้องขอสอบแก้ไขรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แบบฟอร์มยินยอมการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564


© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่