ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ปฏิทินการใช้ห้องเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาMD 2301 ห้องเรียน(อาชีวอนามัยฯ)
https://qrgo.page.link/vGrvU
นายจาตุรนต์ กัณทะธง
kantathong14@gmail.com
MD 3301 ห้องเรียน
https://qrgo.page.link/vGrvU
นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
Jeffy123424@gmail.com
MD 4201 ห้องเรียน
https://qrgo.page.link/B72jW
นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
Jeffy123424@gmail.com

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่