ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


รายงานการประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


# รายการ
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
4 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารรสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่