ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่