ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


รายการ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินรายได้)
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนอกงบประมาณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


รายการ
1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 63)ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


รายการ
1 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่