ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


แบบติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ปีงบประมาณ 2563

แบบติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
แบบติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม) 
แบบติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) 
แบบติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน)


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่