ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี 2563 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เดือนเรื่องร้องเรียนผู้ร้องเรียนการดำเนินการ
ตุลาคม 2562ไม่มี


กันยายน 2562ไม่มี
พฤศจิกายน 2562 
ไม่มี
ธันวาคม 2562
ไม่มี


มกราคม 2563 
ไม่มี


กุมภาพันธ์ 2563
ไม่มี


มีนาคม 2563
ไม่มี


เมษายน 2563 
ไม่มี


พฤษภาคม 2563
ไม่มี


มิถุนายน 2563กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่