ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แบบฟอร์ม มพ.01 มพ.02

ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม download
1. มพ.กค.01 เพื่อการศึกษา download 
2.มพ.กค.02 เพื่อการศึกษา download
3.มพ.กค.01 ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม download 
4.มพ.กค.02 ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม download
5.มพ.กค.01 บริการวิชาการ download 
6.มพ.กค.02 บริการวิชาการ download 
7.มพ.กค.01 วิจัย download 
8.มพ.กค.02 วิจัย download 
9.มพ.กค.01 สินทรัพย์ถาวร download
10.มพ.กค.02 สินทรัพย์ถาวร download 
11.มพ.กค.01-เงินนอกงบประมาณdownload
12.มพ.กค.02-เงินนอกงบประมาณ download

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่