ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่