ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการสุขภาพ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การให้บริการสุขภาพ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประชาสัมพันธ์ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิการรักษา ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2563 25/8/2563 16:36:34 การให้บริการสุขภาพ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) งานควบคุมโรคระบาด ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หอพัก UP DORM มหาวิทยาลัยพะเยา 21/8/2563 16:19:07 การให้บริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา งานส่งเสริมสุขภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 20/8/2563 14:40:49 การให้บริการสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ตึกCE) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 17/8/2563 15:42:22 การให้บริการสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ 9 ชีวิตวิถีใหม่ New Normal จากศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา งานสร้างเสริมสุขภาพ 13/7/2563 14:37:50 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมมือผลิต Face shield กว่า 1,500 ชิ้น ส่งยัง โรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา 21/3/2563 0:17:00 การให้บริการสุขภาพ
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และปัญหาหมอกควันPM 2.5 18/3/2563 9:36:44 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 17/3/2563 14:05:44 การให้บริการสุขภาพ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ มีหลายกิจกรรมในมหาวิทยาลัยพะเยาที่งด / เลื่อน / ปรับรูปแบบการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2563 13:48:21 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3/3/2563 16:51:44 การให้บริการสุขภาพ
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่