ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการสุขภาพ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การให้บริการสุขภาพ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน รับหน้ากากอนามัยฟรี!!! ได้ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ (ตึก CE) 31/1/2563 9:56:46 การให้บริการสุขภาพ
ขอเชิญรับหน้ากากอนามัยฟรี!!! 30/1/2563 19:10:39 การให้บริการสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 16/1/2563 11:38:53 การให้บริการสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนรับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน 6/12/2562 16:43:37 การให้บริการสุขภาพ
การออกหน่วยแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม 1/11/2562 11:04:11 การให้บริการสุขภาพ
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่