ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการสุขภาพ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การให้บริการสุขภาพ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมมือผลิต Face shield กว่า 1,500 ชิ้น ส่งยัง โรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา 21/3/2563 0:17:00 การให้บริการสุขภาพ
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และปัญหาหมอกควันPM 2.5 18/3/2563 9:36:44 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 17/3/2563 14:05:44 การให้บริการสุขภาพ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ มีหลายกิจกรรมในมหาวิทยาลัยพะเยาที่งด / เลื่อน / ปรับรูปแบบการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2563 13:48:21 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3/3/2563 16:51:44 การให้บริการสุขภาพ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน รับหน้ากากอนามัยฟรี!!! ได้ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ (ตึก CE) 31/1/2563 9:56:46 การให้บริการสุขภาพ
ขอเชิญรับหน้ากากอนามัยฟรี!!! 30/1/2563 19:10:39 การให้บริการสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 16/1/2563 11:38:53 การให้บริการสุขภาพ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนรับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน 6/12/2562 16:43:37 การให้บริการสุขภาพ
การออกหน่วยแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม 1/11/2562 11:04:11 การให้บริการสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่