ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารยศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 30/1/2563 15:28:00 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมแผนงานบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 12/12/2562 11:56:54 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่