ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-DOCUMENT เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 10/8/2563 15:52:32 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6/8/2563 9:43:59 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 22/7/2563 15:02:49 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แสดงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 23/6/2563 17:24:10 การบริหาร
การช่วยเหลือและสนับสนุนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19 ภาคการศึกษา 1/2563 9/5/2563 14:59:51 การบริหาร
ช่องทาการติดต่อประธานหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 9/5/2563 14:57:31 การบริหาร
ถึงนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ด้วยรักและห่วงใย 9/5/2563 14:55:26 การบริหาร
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหัวหน้างาน ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 28/4/2563 23:11:15 การบริหาร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:10:34 การบริหาร
ด่วนประกาศการปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 โดยให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 31/3/2563 21:32:41 การบริหาร
Page 1 of 2 (19 items)Prev12Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่