ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 10 อัตรา 15/9/2564 13:22:14 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนาน 2 อัตรา 24/8/2564 12:38:12 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนาน 1 อัตรา 24/8/2564 12:34:06 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนาน 4 อัตรา 3/8/2564 10:58:50 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มหาวิทยาลัยพะเยา 20/7/2564 15:47:33 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 16/7/2564 13:54:16 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 29/6/2564 9:56:13 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนาน 3 อัตรา 18/6/2564 12:11:42 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 17/6/2564 17:41:57 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 3 อัตรา 5/5/2564 21:23:30 การบริหาร
Page 1 of 2 (19 items)Prev12Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่