ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 27/12/2564 13:20:39 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 13/12/2564 10:22:07 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 1/12/2564 11:01:29 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 26/11/2564 10:18:22 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2564 12/11/2564 16:50:11 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 12/11/2564 10:51:02 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 10/11/2564 13:48:36 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2/11/2564 15:10:17 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 27/10/2564 16:23:03 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 3/11/2564 10:32:03 การบริหาร
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่