ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
การช่วยเหลือและสนับสนุนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - 19 ภาคการศึกษา 1/2563 9/5/2563 14:59:51 การบริหาร
ช่องทาการติดต่อประธานหลักสูตรสำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 9/5/2563 14:57:31 การบริหาร
ถึงนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ด้วยรักและห่วงใย 9/5/2563 14:55:26 การบริหาร
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหัวหน้างาน ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 28/4/2563 23:11:15 การบริหาร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:10:34 การบริหาร
ด่วนประกาศการปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 โดยให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 31/3/2563 21:32:41 การบริหาร
ช่องทางการติดต่อประธานหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ 29/3/2563 21:21:56 การบริหาร
ช่องทาการติดต่อสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 29/3/2563 23:26:46 การบริหาร
ประกาศปิดคณะแพทยศาสตร์ชั่วคราว 30/3/2563 8:55:59 การบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดประชุมขึ้น 27/11/2562 17:12:35 การบริหาร
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่