ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 24/2/2564 15:41:03 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 19/2/2564 9:57:07 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 5/2/2564 15:26:32 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงคำ 1/2/2564 14:27:21 การบริหาร
โครงการพัฒนาองค์กรณ์เพื่อการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 12/9/2562 16:29:45 การบริหาร
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 19/8/2562 6:37:04 การบริหาร
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่