ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30/7/2564 12:59:19 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "ประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔" 20/7/2564 14:51:51 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๑ ปี 20/7/2564 14:06:14 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2/4/2564 22:03:19 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2/2/2564 10:38:26 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25/1/2564 10:35:20 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 22/1/2564 13:54:25 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่