ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ช่องทางการตรวจสอบค่าปรับหนังสือ และช่องทางการชำระเงิน ออนไลน์ 3/4/2563 22:34:09 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer) 27/3/2563 17:21:39 การบริการวิชาการ
ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่-2019COVID-19-1 27/3/2563 17:32:50 การบริการวิชาการ
ประกาศ-เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 24/3/2563 17:05:01 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกาารเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา 20/3/2563 18:04:40 การบริการวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 18/3/2563 9:54:11 การบริการวิชาการ
17 จังหวัด ภาคเหนือ โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับสมัคร 6 ก.พ. - 20 มี.ค. 63 17/3/2563 13:52:54 การบริการวิชาการ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ มีหลายกิจกรรมในมหาวิทยาลัยพะเยาที่งด / เลื่อน / ปรับรูปแบบการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2563 13:47:27 การบริการวิชาการ
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าประเมินตนเอง ก่อนทำการสอบปลายภาค ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ 17/3/2563 13:31:52 การบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ โรงปรับปรุงคุณน้ำเสียสาขาพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา และโรงบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพะเยา 26/2/2563 10:08:48 การบริการวิชาการ
Page 1 of 5 (44 items)Prev12345Next
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่