ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
3 วันสุดท้าย รับสมัครรอบที่ 4 (Admission2) ม.พะเยา (หมดเขต 20 พ.ค. 63) ด่วน??สมัครเลย 18/5/2563 9:40:27 การบริการวิชาการ
กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 15/5/2563 12:24:57 การบริการวิชาการ
TIMELINE TCAS 63 รอบที่3 11/5/2563 13:44:57 การบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS 63 รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission1 10/5/2563 21:04:53 การบริการวิชาการ
สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) สามารถ "ยืนยันสิทธิ์" ได้แล้ววันนี้ วันสุดท้ายแล้ว ก่อนเวลา 23.59 น. 9/5/2563 15:03:37 การบริการวิชาการ
ม.พะเยา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) 7/5/2563 10:57:24 การบริการวิชาการ
How to ขั้นตอนการสมัคร TCAS รอบ 4 (admission 2) 7/5/2563 10:55:11 การบริการวิชาการ
กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ 63 28/4/2563 13:27:28 การบริการวิชาการ
การชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้วระบบยังขึ้นว่า “ไม่ได้ชำระเงิน” ระบบจะปรับสถานะให้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ 28/4/2563 13:24:36 การบริการวิชาการ
เปิดเทอม 1/63 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (คงเดิม) ตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป (รหัส 62 และน้อยกว่า) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 28/4/2563 13:22:33 การบริการวิชาการ
Page 1 of 7 (65 items)Prev1234567Next
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่