ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 29/1/2563 13:23:28 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 24/1/2563 14:40:01 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 24/1/2563 0:31:36 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15/1/2563 15:10:19 การบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 15/1/2563 15:05:20 การบริการวิชาการ
อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง (EMS Systems and sport medicine) 14/1/2563 16:14:42 การบริการวิชาการ
ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม “Learn play & Growth” 26/12/2562 9:47:49 การบริการวิชาการ
งานสานสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ "กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ" 24/12/2562 13:57:12 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมคณะที่ร่วมจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิค เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและทบทวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 12/12/2562 23:46:39 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา 7/12/2562 20:54:48 การบริการวิชาการ
Page 1 of 4 (34 items)Prev1234Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่