ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 15/10/2563 11:43:15 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน 21/9/2563 10:10:07 การบริการวิชาการ
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 1/9/2563 9:05:04 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 อัตรา 27/8/2563 10:15:34 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยทีมอาจารย์คุณภาพและมากประสบการณ์ และมากประสบการณ์ ทางด้านสาธารณสุข 21/8/2563 16:26:49 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 21/8/2563 16:09:10 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 21/8/2563 9:44:06 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก 18/8/2563 14:53:39 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนิสิตใหม่ (ภาคการศึกษาปลาย) ปีการศึกษา 2/2563 ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี - 30 กันยายน 2563 13/8/2563 13:50:35 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 17/7/2563 15:01:14 การบริการวิชาการ
Page 1 of 10 (95 items)Prev12345678910Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่