ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 17/7/2563 15:01:14 การบริการวิชาการ
ประกาศด่วน!! เรื่องการย้ายหมู่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมู่เรียนที่ 8 13/7/2563 20:42:25 การบริการวิชาการ
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา 10/7/2563 16:15:18 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 8/7/2563 11:12:49 การบริการวิชาการ
กิจกรรมการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับลงวารสารนานาชาติ 3/7/2563 14:56:27 การบริการวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1/7/2563 18:47:10 การบริการวิชาการ
ประกาศ ตารางเรียน?หมวด?วิชาศึกษา?ทั่วไป? (ศึกษา?ทั่วไป?สู่คนไทยพันธุ์ที่มีคุณภาพ)? โมดูลที่ 3 #สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 27/6/2563 17:28:02 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่รอตรวจสอบ-แก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:57:14 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่กรอกระเบียน และไม่ได้รายงานตัว ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:47:53 การบริการวิชาการ
นิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัติ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:44:07 การบริการวิชาการ
Page 1 of 9 (86 items)Prev123456789Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่