ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย 31/10/2563 16:58:44 การวิจัย
ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 28/10/2563 10:48:28 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 21/10/2563 14:57:12 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 20/10/2563 15:12:29 การวิจัย
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่