ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ 2566 25/8/2564 15:08:53 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp ครั้งที่ 2 20/8/2564 10:29:38 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการเลี้ยงเซลล์ และการใช้เซลล์สำหรับงานวิจัย 4/8/2564 15:54:08 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การเลี้ยงเซลล์ และการใช้เซลล์สำหรับงานวิจัย" 30/7/2564 17:06:41 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp 23/7/2564 16:51:07 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (Paper camp) 18/6/2564 15:31:14 การวิจัย
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่