ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดงาน Bye Grand 2021 International Night 2/4/2564 21:33:43 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563 22/3/2564 14:23:03 การผลิตบัณฑิต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “หมอนอกกะลา” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 11/3/2564 20:12:24 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 4/3/2564 9:25:53 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 19/2/2564 9:55:48 การผลิตบัณฑิต
ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 8/2/2564 9:10:32 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2/2564 14:38:01 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 2/2/2564 14:45:41 การผลิตบัณฑิต
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 28/1/2564 14:06:36 การผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมประชุมศูนย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ 21/9/2562 17:38:05 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่