ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 13/9/2564 10:36:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 7/9/2564 14:38:06 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 6/9/2564 10:42:03 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564 1/9/2564 12:12:40 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 31/8/2564 14:20:34 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิเทศงานและติดตามฝึกปฏิบัติงานนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4/8/2564 20:55:01 การผลิตบัณฑิต
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 7/7/2564 13:51:15 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 7/7/2564 11:36:43 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 30/6/2564 10:39:54 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 30/6/2564 9:27:03 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่