ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 19/2/2564 9:55:48 การผลิตบัณฑิต
ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 8/2/2564 9:10:32 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2/2564 14:38:01 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 2/2/2564 14:45:41 การผลิตบัณฑิต
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 28/1/2564 14:06:36 การผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมประชุมศูนย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ 21/9/2562 17:38:05 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:53:04 การผลิตบัณฑิต
ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 11/9/2562 16:57:47 การผลิตบัณฑิต
โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 11/9/2562 10:13:04 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/8/2562 6:43:01 การผลิตบัณฑิต
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่