ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 27/6/2565 12:46:51 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 23/6/2565 11:35:44 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ประจำปีการศึกษา 2565 21/6/2565 10:36:42 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:15:27 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ประจำปีการศึกษา 2565 10/6/2565 15:44:13 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 25/5/2565 15:21:59 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 10/5/2565 8:38:27 การผลิตบัณฑิต
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 9/5/2565 16:06:44 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 3/5/2565 15:33:30 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2564 2/5/2565 11:04:07 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 7 (61 items)Prev1234567Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่