ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 24/2/2564 15:41:03 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันการบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” 22/2/2564 16:57:29 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 19/2/2564 9:55:48 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 19/2/2564 9:57:07 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ โดย หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา ทางสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิตและผู้ดูแล ในหัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” 15/2/2564 11:23:24 การบริการวิชาการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 8/2/2564 9:10:32 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 5/2/2564 15:26:32 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2/2/2564 14:38:01 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 2/2/2564 14:45:41 การผลิตบัณฑิต
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2/2/2564 10:38:26 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่