ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 24/1/2563 14:40:01 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 24/1/2563 0:31:36 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งตัวแทนเข้าร่วมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2563 18:21:51 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 16/1/2563 11:38:53 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15/1/2563 15:10:19 การบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 15/1/2563 15:05:20 การบริการวิชาการ
อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง (EMS Systems and sport medicine) 14/1/2563 16:14:42 การบริการวิชาการ
ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม “Learn play & Growth” 26/12/2562 9:47:49 การบริการวิชาการ
งานสานสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ "กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ" 24/12/2562 13:57:12 การบริการวิชาการ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแพทยศาสตร์ และทบทวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) 16/12/2562 11:04:41 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่