ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 20/1/2565 10:38:12 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2565 16:04:29 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 13/1/2565 12:58:45 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” ประจำปี 2565 12/1/2565 9:43:55 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2565 11/1/2565 10:46:48 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 7/1/2565 15:51:57 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 29/12/2564 12:14:27 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "วันจิตอาสา" 27/12/2564 14:08:55 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์ และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 27/12/2564 13:20:39 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 22/12/2564 14:49:51 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 13 (123 items)Prev1234567111213Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่