ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 13/11/2562 17:10:52 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง 12/11/2562 14:29:06 การบริการวิชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพล จันทร์ดียิ่ง ทอดกฐินวัดแม่กาห้วยเคียน ร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 11/11/2562 16:49:15 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม ร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์ พี่ น้องแพทย์พะเยา 11/11/2562 21:47:22 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 1/11/2562 17:12:52 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การออกหน่วยแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม 1/11/2562 11:04:11 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 31/10/2562 10:48:23 การบริหาร
สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรม นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Together for Better Health 31/10/2562 10:12:42 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์แผนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะแพทยศาสตร์ 24/10/2562 12:03:23 การบริหาร
ชมรมกิจกรรมและจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ ด้วยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 18/10/2562 9:51:42 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 4 (31 items)Prev1234Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่