ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12/9/2562 16:58:11 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:53:04 การผลิตบัญฑิต
โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:45:15 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019 12/9/2562 16:41:56 การบริการวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:33:31 การบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาองค์กรณ์เพื่อการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 12/9/2562 16:29:45 การบริหาร
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ภาคโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 12/9/2562 16:25:02 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/9/2562 17:04:25 การบริการวิชาการ
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนดำเนินการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11/9/2562 17:01:42 การบริการวิชาการ
ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 11/9/2562 16:57:47 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่