ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 1/9/2563 9:05:04 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 อัตรา 27/8/2563 10:15:34 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิการรักษา ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2563 25/8/2563 16:36:34 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยทีมอาจารย์คุณภาพและมากประสบการณ์ และมากประสบการณ์ ทางด้านสาธารณสุข 21/8/2563 16:26:49 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 21/8/2563 16:09:10 การบริการวิชาการ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) งานควบคุมโรคระบาด ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หอพัก UP DORM มหาวิทยาลัยพะเยา 21/8/2563 16:19:07 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 21/8/2563 9:44:06 การบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา งานส่งเสริมสุขภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 20/8/2563 14:40:49 การให้บริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก 18/8/2563 14:53:39 การบริการวิชาการ
ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ตึกCE) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 17/8/2563 15:42:22 การให้บริการสุขภาพ
Page 1 of 15 (149 items)Prev1234567131415Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่