ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 10 อัตรา 15/9/2564 13:22:14 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 13/9/2564 10:36:22 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 7/9/2564 14:38:06 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 6/9/2564 10:42:03 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564 1/9/2564 12:12:40 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 31/8/2564 14:20:34 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic Life Support) 26/8/2564 16:00:04 การบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ 2566 25/8/2564 15:08:53 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนาน 2 อัตรา 24/8/2564 12:38:12 การบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนาน 1 อัตรา 24/8/2564 12:34:06 การบริหาร
Page 1 of 8 (73 items)Prev12345678Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่