ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรมการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับลงวารสารนานาชาติ 3/7/2563 14:56:27 การบริการวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1/7/2563 18:47:10 การบริการวิชาการ
ประกาศ ตารางเรียน?หมวด?วิชาศึกษา?ทั่วไป? (ศึกษา?ทั่วไป?สู่คนไทยพันธุ์ที่มีคุณภาพ)? โมดูลที่ 3 #สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 27/6/2563 17:28:02 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่รอตรวจสอบ-แก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:57:14 การบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่กรอกระเบียน และไม่ได้รายงานตัว ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:47:53 การบริการวิชาการ
นิสิตที่ยังอยู่ในสถาสนะแก้ไขเอกสารรายงานตัวออนไลน์ ที่ไม่ได้กรอกระเบียนประวัติ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 23/6/2563 23:44:07 การบริการวิชาการ
การปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ 2563 23/6/2563 18:24:41 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แสดงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 23/6/2563 17:24:10 การบริหาร
??ประชาสัมพันธ์ นิสิตใหม่’63 กรณีมีสถานะ แก้ไขเอกสาร ให้ดำเนินการแก้ไข #ภายในวันที่22มิถุนายน2563 20/6/2563 22:09:41 การบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดี ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 19/6/2563 20:41:46 การบริการวิชาการ
Page 1 of 13 (127 items)Prev1234567111213Next
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่