27ต.ค./16

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559

15354158_1455550324472312_904400841_o

Continue reading