ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • 12,สิงหาคม
  • เว็นต์สัญญา,นิสิตแพทย์

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่7-2563 วันที่ 3 ส.ค. 63 30/7/2563 15:39:30
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2563 9/6/2563 17:35:48
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2563 9/6/2563 17:34:02
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษากลุ่มสำเร็จการศึกษา-Strengthening-Track 9/6/2563 17:31:38
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหัวหน้างาน ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 28/4/2563 23:12:42
การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 2) 1/4/2563 9:35:33
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ละบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 1/4/2563 0:19:53
1.แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) สำหรับหัวหน้าส่วนงาน 26/3/2563 10:31:45
ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่-2019COVID-19 24/3/2563 17:02:00
ประกาศ-เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 24/3/2563 17:00:44
Page 1 of 7 (61 items)Prev1234567Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 5 14/7/2563 11:17:21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4 30/6/2563 11:23:09
ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 7/5/2563 15:11:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 1/5/2563 12:20:38
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 7/2/2563 17:04:06
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปี 2563 27/12/2562 14:55:42
ศธ0590.1801-1405-ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ของคณะแพทยศาสตร์ 11/11/2562 13:36:18
แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 11/11/2562 13:35:28
แผนการจัดซื้อจัดปี 11/11/2562 13:33:38
สขร.คณะแพทย์-61 11/11/2562 13:31:16
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:12:24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่